Diễn đàn Khoa học Gây mê hồi sức – Răng Hàm Mặt lần thứ I tại Hội trường 305

Nằm trong chuỗi các hoạt động Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm...

Phiên khoa học chiều 24/5/2024 tại Hội trường 309

Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội...

Phiên khoa học sáng ngày 24/5/2024 tại Hội trường 309

Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội...

Phiên khoa học ngày 23/5/2024 tại Hội trường 305

Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội...

Phiên khoa học ngày 22/5/2024 tại Hội trường 305

Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội...

Phiên khoa học sáng ngày 25/5/2024 tại Hội trường 305

Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội...

Phiên khoa học sáng ngày 25/5/2024 tại Hội trường 313

Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội...

Phiên khoa học sáng ngày 23/5/2024 tại Hội trường MMH

Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội...