Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội năm 2024/HAIDEC 2024 do Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội phối hợp với Hội RHM Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 22-25/5/2024 (tiền Hội nghị ngày 22.5.2024) với chủ đề “ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP TRONG NHA KHOA ĐƯƠNG ĐẠI”.

Tại Hội trường 305, sáng ngày 22/5/2024, Phiên báo cáo khoa học chuyên đề Implant nha khoa. Chủ tọa là:

  1. TS. BS. Đàm Văn Việt

 Và 01 Bài báo cáo khoa học

  1. Bí kíp lâm sàng tăng thể tích mô cứng và mô mềm trong cấy ghép Implant – BS. Ming Ko Li

Sau phiên báo cáo chủ đề này, Quý hội thảo viên đánh giá rất cao chất lượng báo cáo, tính cập nhật ứng dụng trong thực hành lâm sàng và có thể ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Implant thời gian tới.

Một số hình ảnh của phiên khoa học:

A person standing at a podium Description automatically generated

BS. Ming Ko Li trình bày bài báo cáo

A group of people on a stage

BS. Ming Ko Li nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

A person speaking into a microphone Description automatically generated


A group of people sitting at tables in a room Description automatically generated

 Hình ảnh từ hội trường 305, sáng ngày 22/5/24

A group of people on a stage Description automatically generated