DIỄN ĐÀN SINH VIÊN

Ngày 24/5/20224

THỜI GIANNỘI DUNG

LĨNH VỰC CỘNG ĐỒNG

Ban Giám khảo

1. PGS.TS. Trương Nhựt Khuê
2. PGS.TS. Đào Thị Dung
3. TS.BS. Nguyễn Thanh Huyền

8:00 – 8:12

Rào cản tiếp cận và đề xuất ứng dụng nền tảng kết nối trong chăm sóc sức khoẻ răng miệng người dân thành phố Đà Nẵng

The barriers preventing access and proposals for applying connection platforms in oral health care for individuals in Da Nang

SV. Khương Phùng Vân Anh CV
SV. Phạm Anh Đức
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Y Dược, Đại học Duy Tân

8:12 – 8:24

Một số đặc tính nước bọt và tình trạng sâu răng ở trẻ 12 tuổi tại Thành phố Cần Thơ

Salivary parameters and dental caries experience among 12-year-olds in Can Tho city

SV. Đặng Vinh Quang CV
SV. Đặng Quang Vinh
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Cần Thơ

8:24 – 8:36

Đánh giá tình trạng bệnh sâu răng, bệnh nha chu và một số yếu tố liên quan ở trẻ khuyết tật trên địa bàn Thành phố Huế

Evaluating of dental caries, periodontal diseases and some related factors in children with disabilities in Hue city

SV. Lê Đức Anh Tài CV
SV. Nguyễn Hoàng Minh Tâm
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Y Dược, Đại học Duy Tân

8:36 – 8:48

Vệ sinh răng miệng cho trẻ mắc chứng tự kỷ: Ảnh hưởng từ kiến thức của phụ huynh đến việc chăm sóc

Oral hygiene for children with autism: The influence of parental knowledge in providing care

SV. Lê Vân Anh CV
SV. Nguyễn Tiến
 Dũng CV

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Đại học Y Hà Nội

8:48 – 9:00

Thực trạng kém khoáng hóa men răng cối lớn – răng cửa và sâu răng của học sinh 8-10 tuổi tại một số trường tiểu học ở thành phố Đà Nẵng

Prevalence of molar-incisor hypomineralization and caries in children aged 8 to 10 year-old in some primary schools in Da Nang City

SV. Nguyễn Nhựt Hưng CV
SV. Trần Thị Hồng Phượng
CV

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng

9:00 – 9:12

Ảnh hưởng của các phương pháp vệ sinh lưỡi tới tải lượng vi khuẩn trên bề mặt lưỡi: tổng quan hệ thống

Effects of tongue cleaning methods on the bacterial load of the tongue dorsum: a systematic review

SV. Hoàng Thanh Tâm CV

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội

9:12 – 9:24

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của phụ huynh về chăm sóc răng miệng cho trẻ từ 36-71 tháng tuổi tại một số trường mầm non ở thành phố Đà Nẵng

Assessment of KAP towards oral care of parents for children aged from 36-71 months in some kindergartens in Da Nang City

SV. Dương Hà TiênCV
SV. Trương Bùi Ái Nhi
CV

Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng

9:24 – 9:36

Thực trạng rối loạn cơ xương khớp trong quá trình học tập lâm sàng ở sinh viên Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội

Associated factors of musculoskeletal disorders among undergraduate dental students at Hanoi Medical University

SV. Nguyễn Thanh TùngCV
SV. Đỗ Thế Thành
CV

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội

9:36 – 9:48

Đánh giá tính giá trị và độ tin cậy của các bộ câu hỏi Fonseca (FAI) trong sàng lọc rối loạn thái dương hàm

Evaluating the validity and creditability of Fonseca Anamnestic Index (FAI) in screening temporomandibular disorders.

SV. Nguyễn Minh Quân CV

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế

Giải lao/ Teabreak (9:48 -10:00)
KHAI MẠC DIỄN ĐÀN SINH VIÊN/ OPENING CEREMONY (10:00 -10:20)

LĨNH VỰC NHA KHOA CƠ SỞ

Ban Giám khảo

1. PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy
2. PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn
3. TS.BS. Vũ Quang Hưng

10:20 -10:32

Hình thái lâm sàng khe hở môi vòm miệng bẩm sinh ở trẻ và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2023

The clinical characteristics of cleft lip and palate in children and related factors at Can Tho University of Medicine and Pharmacy Hospital in 2023

SV. Hồ Vân Anh CV
SV. Trần Trung Tín
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

10:32 -10:44

Đánh giá áp lực lưỡi và vận động môi lưỡi ở người cao tuổi: Nghiên cứu sơ bộ

Assessment of tongue pressure and oral diadochokinesis in the elderly: A preliminary study

SV. Trần Khánh Như CV
SV. Nguyễn Bùi Thiên Quốc
CV

Khoa Răng Hàm Mặt – Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

10:44 -10:56

Phân tích đặc điểm ống thần kinh răng dưới dựa vào mối liên quan đến răng cối nhỏ 2 và răng cối lớn hàm dưới trên phim CBCT

Analyzing the characteristic of mandibular canal with relation to the lower second molar and molars in CBCT

SV. Đặng Thế Thiên Anh CV
SV. Nguyễn Minh Luân
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

10:56 – 11:08

Răng in 3D trong đào tạo thực hành điều trị nội nha

Three – dimensionally printed teeth in endodontic training

SV. Nguyễn Thị Minh Huyền CV
SV. Trần Văn Luân
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội

11:08 – 11:20

Mối liên quan giữa độ trong mờ của composite và độ chính xác hình ảnh tái dựng bởi máy quét trong miệng

Correlation between composite translucency and reconstructed imaging accuracy of intraoral scanner

SV. Lê Thị Yến CV
SV. Trương Nguyễn Trang Thư
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

11:20 – 11:32

Khảo sát tỷ lệ và đặc điểm sỏi tủy của nhóm răng hàm sử dụng phim cắt lớp vi tính chùm tia hình nón tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

The prevalence and characteristics of pulp stones in premolars and molars: A Cone Beam Computed Tomography assessment

SV. Chu Thị Minh Phương CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội

11:32 – 11:44

Mối liên hệ giữa tư thế răng khôn hàm dưới lệch ngầm và các bệnh lý liên quan

Association between patterns of mandibular third molar impaction and relevant pathoses

SV. Nguyễn Lâm CV
SV. Nguyễn Thị Tường Vân
CV
Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

11:44 – 11:56

Nghiên cứu tổng quan hệ thống về ảnh hưởng của góc thoát cổ phục hình trên implant đến sự ổn định xương quanh implant

The influence of the emergence angle of the implant prosthetic to the peri-implant bone stability: A systemic review

SV. Trần Vũ Anh CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội

11:56 – 12:08

Khảo sát đặc điểm lỗ hàm dưới trên phim Cone Beam CT

Investigating the characteristics of mandibular foramen in Cone Beam CT image

SV. Trương Tấn Lộc CV
SV. Trương Hoàn Mỹ
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Nghỉ trưa/ Lunch break (12:08 – 13:30)

LĨNH VỰC LÂM SÀNG

Ban Giám khảo

1. PGS.TS. Tống Minh Sơn
2. PGS.TS. Phạm Thị Thu Hiền
3. TS.BS. Huỳnh Công Nhật Nam

13:30 – 13:42

Ứng dụng điều trị sâu răng bằng brix 3000® papain gel: Báo cáo ca lâm sàng

Application of brix 3000® papain gel for treating dental caries: A case report

SV. Trần Hậu Báu CV
SV. Đặng Khánh Minh
CV

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội

13:42 – 13:54

Tổng quan hệ thống về chẩn đoán và kết quả điều trị rối loạn thái dương hàm

A systematic review of diagnosis and treatment of temporomandibular disorder

SV. Trần Văn Minh CV
SV. Vi Hồng Minh Châu
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

13:54 – 14:06

Xâm lấn tối thiểu trong điều trị MIH: Báo cáo ca lâm sàng

Minimally invasive approach for molar incisor hypomineralisation (MIH) lesions: A case report

SV. Bùi Thị Hồng Hạnh CV

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội

14:06 – 14:18

Đặc điểm lâm sàng, X-quang và kết quả điều trị hoại tử xương hàm sau liệu pháp xạ trị

Clinical, X-ray characteristics and treatment outcome of Osteonecrosis of jaws after radiation therapy

SV. Ngô Phạm Nhật Quang CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội

14:18 – 14:30

Phục hồi toàn miệng với sự phối hợp liên chuyên khoa: Báo cáo ca lâm sàng

Full-mouth rehabilitation with interdisciplinary collaboration: A case report

SV. Nguyễn Phương Thảo CV
SV. Nguyễn Phúc Tâm
CV

Khoa Răng Hàm Mặt,Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

14:30 – 14:42

Đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cắt lớp vi tính của bệnh nhân gãy xương hàm dưới tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

Clinical features and computer tomography images in patients with mandibular fractures at Viet Duc University Hospital 

SV. Nguyễn Thái An CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội

14:42 – 14:54

Điều trị kém khoáng hóa men răng hàm lớn – răng cửa (MIH) bằng nhựa xâm nhập theo triết lý xâm lấn tối thiểu: Báo cáo trường hợp lâm sàng

Management of molar incisor hypomineralization (MIH) by resin infiltration follows minimally invasive theory: A case report

SV. Lê Võ Gia Huy CV
SV. Đỗ Đức Hải
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

14:54 – 15:06

Kém khoáng hóa men răng do chấn thương răng sữa: Tổng quan lý thuyết và case lâm sàng

Hypomineralized incisors resulting from trauma in primary dention: Literature review and case report

SV. Võ Nhật Minh CV

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội

15:06 – 15:18

Đánh giá kết quả điều trị viêm quanh răng có hỗ trợ Laser Diode 810nm

Evaluating the results of periodontal disease treatment with 810nm Diode Laser

SV. Nguyễn Thị Dung CV
SV. Hồ Anh Sơn
CV

Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội

15:18 – 15:30

Áp xe môi dưới do dị vật sau chấn thương mặt và ứng dụng của siêu âm trong chẩn đoán: Báo cáo ca lâm sàng

Lower lip abscess by foreign bodies embedded after facial trauma and application of ultrasound to diagnosis: a case report

SV. Nguyễn Hoàng Anh CV

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội

Giải lao/ Teabreak (15:30 – 16:00)
Tổng kết và trao giải (16:00 – 17:00)