THỜI GIANNỘI DUNG

Chủ tọa: GS.TS. Trịnh Đình Hải; PGS.TS. Lương Ngọc Khuê

Chairman: Prof. Trinh Dinh Hai, DDS, PhD; Assoc.Prof. Luong Ngoc Khue, DDS, PhD

8:00 – 9:00

Năm chìa khóa để thành công với mặt dán sứ

Five keys to success with ceramic veneers

Prof. Jean-François LasserreCV

9:00 – 10:00

Khai mạc

Grand Opening Ceremony

Giải lao / Teabreak (10:00 – 10:15)
10:15 – 12:00

Năm chìa khóa để thành công với mặt dán sứ

Five keys to success with ceramic veneers

Prof. Jean-François LasserreCV

Nghỉ trưa/ Lunch break (12:00 – 13:30)

HỘI NGHỊ/Congress – 23/5/2025 

THỜI GIANNỘI DUNG

Chủ tọa: TS.BS. Ngô Đồng Khanh; PGS.TS. Nguyễn Thu Thuỷ

Chairman: Ngo Dong Khanh, DDS, PhD; Assoc.Prof. Nguyen Thu Thu, DDS, PhD 

13:30 – 14:00

Bằng chứng khoa học của Fluoride bạc trong cải thiện sức khỏe răng miệng cộng đồng
Scientific evidence of silver fluoride in improving population oral health

TS.BS. Hà Hồng Diệp
Ha Hong Diep, DDS, PhDCV

14:00 – 15:00

An thần trong nha khoa bằng hỗn hợp Nitrous Oxide – Oxygen: Tổng quan về ứng dụng và tính an toàn

Nitrous Oxide-Oxygen inhalation sedation in dentistry: An overview of its applications and safety

Assoc.Prof. Papimon Chompu-inwai, DDS CV

Teabreak (15:00 – 15:30)
15:30 – 16:00

Liệu pháp kháng sinh trong điều trị bệnh nha chu: Từ thực chứng sinh học đến lâm sàng

Antibiotic therapy in the treatment of periodontal disease: From biological to clinical evidence

PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy
Assoc.Prof. Nguyen Thu Thuy, PhD CV

16:00 -17:30

Điều trị bảo tồn răng với những trường hợp bất khả thi

Conservative management of hopeless teeth

TS.BS. Lê Hồng Vân
Le Hong Van, DDS, PhD CV

ThS. BS. Nguyễn Tuấn Anh
Nguyen Tuan Anh, DDS, MSc CV

HỘI NGHỊ/Congress – 23/5/2025

THỜI GIANNỘI DUNG

Chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương; TS.BS. Võ Thị Thúy Hồng

Chairman: Assoc.Prof. Nguyen Thi Thu Phuong, DDS, PhD; Vo Thi Thuy Hong, DDS, PhD

13:30 – 14:00

Kiểm soát cơ sinh học với khay chỉnh nha trong suốt
Biomechanical control with clear aligner

TS.BS. Phạm Thu Trang
Pham Thu Trang, DDS, PhD
CV

14:00 – 15:00

Chỉnh nha không nhổ răng: Chúng ta có thể đi xa tới đâu?
Non-Extraction Orthodontics, how far can we go?

TS.BS. Nguyễn Thị Thúy Nga
Nguyen Thi Thuy Nga, DDS, PhD
CV

Giải lao/Teabreak (15:00 – 15:30 )
15:30 -16:15

Thay đổi tăng trưởng bằng khí cụ chỉnh nha chức năng
Growth modification with orthodontic functional appliances

Assoc. Prof. Mang Chek, Wey CV

ONLINE PRESENTATION

16:15 – 17:00

Vai trò của hệ thống cơ chức năng trong điều trị nắn chỉnh răng
The role of the myofuctional system in orthodontic treatment

PGS.TS. Phạm Như Hải
Assoc.Prof. Pham Nhu Hai, DDS, PhD
CV

Hội nghị/Congress – 24/5/2024

Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Như Hải; TS.BS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chairman: Assoc.Prof. Pham Nhu Hai, DDS, PhD; Nguyen Thi Bich Ngoc, DDS, PhD

8:00 – 9:00

Những biến thể của cung khẩu cái được ứng dụng linh hoạt trong điều trị chỉnh nha
Versatile applications of transpalatal arch in orthodontic treatment

ThS.BS. Đoàn Quốc Huy
Doan Quoc Huy, DDS, MScCV

9:00 – 10:00

Tái tạo toàn miệng bằng nắn chỉnh răng ở người trưởng thành, tiếp cận liên chuyên khoa
Adult orthodontic full mouth reconstruction, an interdisciplinary approach

ThS.BS. Franklin She
Franklin She, BDS, MSc
CV

Giải lao / Teabreak (10:00 – 10:30)
10:30 – 12:00

Khả năng dự đoán của chỉnh nha kỹ thuật số với khay trong suốt trong một số ca thẩm mỹ và đa chuyên ngành
Predictability of digital orthodontics with clear aligners in aesthetic and multidisciplinary cases

ThS.BS. Lawrence Yong
Lawrence Yong, BDS, MSc
CV

Nghỉ trưa/ Lunch break (12:00 – 13:30)

Chủ tọa: ThS.BS. Hoàng Thị Bạch Dương; TS.BS. Nguyễn Thanh Huyền

Chairman: Hoang Thi Bach Duong, DDS, MSc; Nguyen Thanh Huyen, DDS, PhD

13:30 – 14:00

Điều trị bệnh nhân khe hở môi – vòm miệng, từ góc nhìn của bác sĩ nắn chỉnh răng
Management of cleft lip and palate patient – an orthodontist perspective

BSNT. Lê Thu Hương
Le Thu Huong, DDS
CV

14:00 – 15:00

Thế nào là lực nhẹ trong kỷ nguyên chỉnh nha với thiết bị neo chặn tạm thời?
What is light force in the Orthodontic TAD era?

GS.TS. Youn Sic Chun
Prof. Youn Sic Chun, DDS, PhD
CV

Giải lao / Teabreak (15:00 -15:30)
15:30 – 16:30

Ứng dụng công nghệ in 3D sản xuất khay chỉnh nha trong suốt tại phòng khám
Application of 3D printing technology in in-house clear aligner fabrication

BS. Hoàng Việt
Hoang Viet, DDS CV

16:30 – 17:00

Hiệu quả của khí cụ chỉnh hình mũi – xương ổ răng ở trẻ khe hở môi vòm miệng
Effects of presurgical nasoalveolar molding appliance in infants with cleft lip and palate

ThS.BS. Nguyễn Thị Huyền Trang
Nguyen Thi Huyen Trang, DDS, MSc
CV

HỘI NGHỊ/ Congress – 25/5/2024

Chủ tọa: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh; PGS.TS. Đào Thị Dung

Chairman: Assoc.Prof. Nguyen Thi Hong Minh, DDS, PhD; Assoc. Prof. Dao Thi Dung, DDS, PhD

8:00 – 9:00

Can thiệp Răng Hàm Mặt trên người bệnh cần phối hợp liên ngành
Dental interventions on patients requiring interdisciplinary coordination

TS.BS. Hồ Nguyễn Thành Chơn
Ho Nguyen Thanh Chon, DDS, PhD CV

9:00 – 10:00

Phục hồi răng sữa đương đại
Contemporary restoration of primary teeth

TS.BS. Trần Thị Mỹ Hạnh
Tran Thi My Hanh, DDS, PhD CV

Giải lao/ Teabreak (10:00 -10:30)
10:30 – 11:00

Phương pháp điều trị lấy tuỷ buồng răng sữa
Pulpotomy in primary teeth

TS.BS. Lê Thị Thùy Linh
Le Thi Thuy Linh, DDS, PhDCV

11:00 – 12:00

Ứng dụng Piezotome trong Nha khoa đương đại
Clinical application of Piezotome in contemporary dentistry

PGS.TS. Nguyễn Phú Thắng
Assoc.Prof. Nguyen Phu Thang, DDS, PhD CV

Nghỉ trưa/ Lunch break (12:00 – 13:30)

Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Thị Thu Hiền; PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn

Chairman: Assoc.Prof. Pham Thi Thu Hien, DDS, PhD; Assoc.Prof. Vu Manh Tuan, DDS, PhD

13:30 – 14:30

Cập nhật kém khoáng hoá răng hàm lớn – răng cửa (MIH)
Molar Incisor Hypomineralisation (MIH): Recent updates

PGS.TS. Patrick Rouas
Assoc.Prof. Patrick Rouas, DDS, PhD
CV

14:30 – 15:00

Các ứng dụng tiềm năng của tế bào gốc nha khoa
Potential applications of dental stem cells

TS.BS. Trần Vương Thế Vinh
Tran Vuong The Vinh, MD, PhDCV

Giải lao/ Teabreak (15:00 -15:30)
15:30 – 16:30

Những điểm cốt yếu trong điều trị nội nha tái sinh
Key points of regenerative endodontic therapy

TS.BS. Magali Hernandes
Magali Hernandes, DDS, PhD
CV

16:30 – 17:00

Nghiên cứu xây dựng mô hình mạng nơ-ron tích chập hỗ trợ chẩn đoán bệnh sâu răng
Research on constructing convolutional neural network models to support the diagnosis of tooth decay

TS.BS. Nguyễn Mạnh Cường
Nguyen Manh Cuong, MD, PhD CV

HỘI NGHỊ/Congress – 23/5/2025

THỜI GIANNỘI DUNG

Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Dương Châu; TS.BS. Lê Trung Chánh

Chairman: Assoc.Prof. Pham Duong Chau, DDS, PhD; Le Trung Chanh, DDS, PhD

13:30 – 14:30

Can thiệp tối thiểu trong tái tạo xương có hướng dẫn
Minimalism in guided bone regeneration
Prof. Lim Sang Chul, DDS, PhDCV

14:30 – 15:00Implant toàn hàm đã thay đổi như thế nào trong kỷ nguyên số?
How have full arch implant changed in the digital era?
TS.BS. Nguyễn Ngọc Phúc
Nguyen Ngoc Phuc, DDS, PhD
CV 
Giải lao/Teabreak (15:00-15:30)
15:30 -16:30Thành công trong điều trị cấy ghép toàn diện dựa trên tỷ lệ sinh học và quản lý mô bằng khung tái tạo hỗn hợp (CRM)
Comprehensive implant treatment based on biological ratio and achieved with tissue management with Composite Regeneration Matrix (CRM)
BS. Ming-Ko Li
Ming-Ko Li, DDSCV
16:30 – 17:00Sử dụng vật liệu ghép tự thân trong thủ thuật tăng thể tích sống hàm
The utilization of autogenous materials in ridge augmentation
ThS.BS. Đoàn Lâm Tú
Doan Lam Tu, DDS, MSc
CV

HỘI NGHỊ/Congress – 24/5/2024

Chủ tọa: TS.BS. Nguyễn Khánh Long; TS.BS. Đàm Văn Việt

Chairman: Nguyen Khanh Long, DDS, PhD; Dam Van Viet, DDS, PhD

8:00 – 9:00

Từ kế hoạch phục hình tới sự chính xác trên lâm sàng: Bắt vít hay sẽ gặp rắc rối!

From prosthetic vision to clinical precision: Screw it or be screwed!

ThS.BS. Sonia Lee
Sonia Lee, BDS, MSc

9:00 – 10:00Quản trị Nha chu – Phục hình trong cấy ghép Implant tức thì
Perio-Prosthetic management in immediate Implant therapy
TS.BS. Tomasz Kaczynski
Tomasz Kaczynski, DDS, PhDCV
Giải lao/Teabreak (10:00 – 10:30)
10:30 – 12:00Quản trị Nha chu – Phục hình trong cấy ghép Implant tức thì
Perio-Prosthetic management in immediate Implant therapy
TS.BS. Tomasz Kaczynski
Tomasz Kaczynski, DDS, PhDCV
Nghỉ trưa/ Lunch break (12:00 – 13:30)

Chủ tọa: PGS.TS. Lê Đức Lánh; ThS.BSCKII. Nguyễn Đức Minh

Chairman: Assoc.Prof. Le Duc Lanh, DDS, PhD; Nguyen Duc Minh, DDS, MSc

13:30 – 14:00Tại sao cần kiểm tra độ vững ổn của Implant với Osstell ISQ trong điều trị cấy ghép implant và cách thực hiện?
Why do you need to check implant stability with Osstell ISQ in your practice? And how it works
TS.BS. Võ Chí Hùng
Vo Chi Hung, DDS, PhD
CV
14:00 – 15:00Xử lý biến chứng và phục hồi mô mềm và mô cứng quanh Implant: Từ thất bại đến thành công – Phần 1
Management of complications and restoration of soft and hard tissues around implants: From failure to success – Part 1
TS.BS. Võ Văn Nhân
Vo Van Nhan, DDS, PhD CV
Giải lao / Teabreak (15:00 -15:30)
15:30 – 16:30Xử lý biến chứng và phục hồi mô mềm và mô cứng quanh Implant: Từ thất bại đến thành công – Phần 2
Management of complications and restoration of soft and hard tissues around implants: From failure to success – Part 2
TS.BS. Võ Văn Nhân
Dr Vo Van Nhan, PhDCV
16:30 – 17:00

Phục hình bán phần bắt vít trên multiunit abutment: Một số ca lâm sàng
Multiunit abutment supported screw-retained partial prosthesis: case series
TS.BS. Đàm Văn Việt
Dam Van Viet, DDS, PhDCV

ThS.BSNT. Nguyễn Thị Hoa

Nguyen Thi Hoa, DDS, MSc

HỘI NGHỊ/Congress – 25/5/2025

Chủ tọa: PGS.TS. Phạm Văn Liệu; TS.BS. Lê Hồng Vân

Chairman: Assoc.Prof. Pham Van Lieu, DDS, PhD; Le Hong Van, DDS, PhD

8:00 – 9:00Cập nhật và các bí kíp lâm sàng trong nâng xoang hàm trên
Current updates and clinical tips for sinus augmentation
ThS.BS. Wilson S. W. Au
Wilson S. W. Au, DDS, MScCV
9:00 – 10:00Xu hướng mới trong điều trị Nội nha
New trend in endodontics
BS. Philippe Guettier
Philippe Guettier, MD, DDSCV
Giải lao / Teabreak (10:00 – 10:30)
10:30 – 12:00Xu hướng mới trong điều trị Nội nha
New trend in endodontics
BS. Philippe Guettier
Philippe Guettier, MD, DDSCV
Nghỉ trưa/ Lunch break (12:00 – 13:30)

Chủ tọa: PGS.TS. Tống Minh Sơn; TS.BS. Phạm Thanh Hà

Chairman: Assoc.Prof. Tong Minh Son, DDS, PhD; Pham Thanh Ha, DDS, PhD

13:30 – 14:30Mặt dán sứ: Nụ cười thẩm mỹ và phục hồi lâu bền
Ceramic veneer: Esthetic smile and long-lasting restorations
BS. Võ Phi Hiếu
Vo Phi Hieu, DDS
CV
14:30 – 15:00Tính chính xác của máy quét trong miệng: các yếu tố ảnh hưởng và các vật liệu hỗ trợ
Accuracy of Intraoral Scanner: influencing factors and supporting materials
ThS.BS. Võ Mạnh Hùng
Vo Manh Hung, DDS, MSc
CV
Giải lao/ Teabreak (15:00 -15:30)
15:30 – 16:30Phân loại và chiến lược xử lý biến chứng implant vùng thẩm mĩ trên thực tế lâm sàng
Classification of implant complications in esthetic zone and treatment strategies in clinical situations
BS. Trần Châu Bảo Phúc
Tran Chau Bao Phuc, DDS, MSc CV
16:30 – 17:00Nghiên cứu chế tạo vật liệu ghép xương dạng hạt từ xương bò bằng phương pháp khử tế bào
Research on manufacturing particular bone graft material from bovine bone using decellularization method
ThS.BS. Bùi Cúc
Bui Cuc, DDS, MSc CV

HỘI NGHỊ/ CONGRESS – 23/05/2024

THỜI GIANNỘI DUNG
13:30 – 17:00

Workshop: Kỹ thuật tường mô liên kết trong tái sinh mô quanh răng
Connective tissue graft wall technique in periodontal regeneration

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh
ThS.BS. Nguyễn Thị Phương Trà
ThS.BS. Ngô Thùy Linh
ThS.BS. Nguyễn Thu Thảo

HỘI NGHỊ/ CONGRESS – 24/05/2024

THỜI GIANNỘI DUNG
8:00 – 10:30Họp Ban thường vụ Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam
13:30 – 17:00

Giải mã bí mật cung 3D
3D arch secrets

ThS.BS. Đoàn Quốc Huy
Doan Quoc Huy, DDS, MSc

HỘI NGHỊ/ CONGRESS – 25/05/2024

THỜI GIANNỘI DUNG
8:00 – 11:00

Họp bàn về việc triển khai Kỳ thi quốc gia đánh giá năng lực Hành nghệ khám chữa bệnh RHM

HỘI NGHỊ CHÍNH THỨC/ Congress – 23/5/2024

THỜI GIANNỘI DUNG
14:30 – 18:00DIỄN ĐÀN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, KỲ THI QUỐC GIA
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ KHÁM CHỮA BỆNH RĂNG HÀM MẶT

HỘI NGHỊ CHÍNH THỨC/ Congress – 24/5/2024

THỜI GIANNỘI DUNG
14:00 – 14:30TRAO ĐỔI HỢP TÁC VỚI HỘI NHA KHOA HỒNG KÔNG
Exchange cooperation views and photo session with HongKong Dental Association’s Council/ Gift exchange