THỜI GIANTÊN BÀI BÁO CÁO
8:00 – 8:15KHAI MẠC/ Opening Ceremony

Chủ tọa: GS.TS. Công Quyết Thắng – PGS.TS. Nguyễn Quang Bình

Chairman: Prof. Cong Quyet Thang, MD, PhD; Assoc.Prof. Nguyen Quang Binh, MD, PhD

8:15 – 9:00

Những xu hướng mới gây mê/an thần trong Răng Hàm Mặt
New trends in Anesthetic/Sedation in Dentistry

PGS.TS. Nguyễn Quang Bình CV
Assoc.Prof. Nguyen Quang Binh, MD, PhD

9:00 – 9:20

Giảm đau sau phẫu thuật hàm mặt bằng phương pháp gây tê thần kinh V dưới hướng dẫn siêu âm
Pain relief after maxillofacial surgery using the trigeminal nerve block method under ultrasound guidance

ThS.BS. Nguyễn Thị Bạch Dương CV
Nguyen Thi Bach Duong, MD, MScn

9:20 – 9:40

Tắc ống nội khí quản đường mũi do dị vật trong gây mê: Báo cáo ca lâm sàng
Foreign body obstruction in endotracheal tube during general anesthesia: A case report

BSCKII. Võ Thế Hân CV
Vo The Han, MD

9:40 – 10:00

Đặt nội khí quản qua đường dưới cằm: Giải pháp mới trong chấn thương hàm mặt
Submental endotracheal intubation: A new alternative solution in maxillofacial trauma treatment

BS. Vũ Doãn Tú CV
Vu Doan Tu, MD

Teabreak/ Nghỉ giải lao (10:00 – 10:30)
10:30 – 10:50

Thực trạng lo sợ nha khoa và các yếu tố liên quan 
The current situation of dental fear and related factors

ThS.Trương Văn Hiếu CV
Truong Van Hieu, MSc

10:50 – 11:10

Xu thế và hiệu quả sử dụng an thần trong nha khoa trẻ em.
Tendency and effectiveness of sedation in pediatric dentistry

ThS.BS. Phạm Quốc Khánh CV
Pham Quoc Khanh, DDS, MSc

11:10 – 11:30

Gây mê điều trị nha khoa trẻ em
General anesthesia in pediatric dentistry

ThS.BS. Nguyễn Thu Thủy CV
Nguyen Thu Thuy, DDS, MSc

11:30 – 12:00

Cập nhật chẩn đoán và xử trí ngộ độc thuốc tê trong Răng Hàm Mặt
Update on diagnosis and treatment of local anesthetic systemic toxicity (LAST) in dentistry

ThS.BS. Nguyễn Quỳnh Phương CV
Nguyen Quynh Phuong, MD, MSc

Nghỉ trưa/ Lunch break (12:00 – 13:30)

Chủ tọa: GS.TS. Nguyễn Quốc Kính – TS.BS. Nguyễn Văn Thắng

Chairman: Prof. Nguyen Quoc Kinh, MD, PhD; Nguyen Van Thang, MD, PhD

13:30 – 14:00

Cập nhật chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ trong Răng Hàm Mặt
Update on diagnosis and treatment of anaphylactic shock in Dentistry

TS.BS. Nguyễn Văn Thắng CV
Nguyen Van Thang, MD, PhD

14:00 – 14:20

Áp xe khoang liên kết sâu vùng hàm mặt do răng – Những thách thức và xu hướng mới trong đặt nội khí quản khó hiện nay
Deep-space odontogenic maxillofacial abscess: Current challenges and new trends in difficult endotracheal intubation

ThS.BS. Nguyễn Văn Luân CV
Nguyen Van Luan, MD, MSc

14:20 – 14:40

Sử dụng SensaScope và Fibroscope đặt nội khí quản trên bệnh nhân có khối u vùng họng, thanh quản
The use of Sensascope and Fibroscope for endotracheal intubation in patients with pharyngo-laryngeal tumors

TS.BS. Nguyễn Phú Vân CV
Nguyen Phu Van, MD, PhD

14:40 – 15:10

Ứng dụng lâm sàng khí Nitrous Oxide trong nha khoa trẻ em tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội
Clinical application of Nitrous Oxide in contemporary pediatric dentistry

ThS.BS. Nguyễn Hà Thu CV
Nguyen Ha Thu, DDS, MSc

Giải lao/ Teabreak (15:10 – 15:30)
15:30 – 16:10

Hiệu quả sử dụng khí Nitrous Oxide trong điều trị răng trẻ em tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW Hà Nội

Effectiveness of Nitrous Oxide in pediatric dental treatment at National Hospital of Odonto-Stomatology Hanoi
TS.BS Nguyễn Thị Vân Anh
CV
Nguyen Thi Van Anh, DDS, PhD

16:10 – 16:30

So sánh hiệu quả duy trì mê của Desflurane và sevoflurane trong điều trị viêm tủy răng ở trẻ em
Comparing the anesthetic maintenance efficacy of Desflurane and Sevoflurane in general anesthesia for the treatment of dental pulpitis in children

BS. Vũ Doãn Tú CV
Vu Doan Tu, MD

16:30 – 16:50

Xây dựng sơ đồ phòng ngừa và xử trí biến chứng khi rút mặt nạ thanh quản cho người bênh phẫu thuật hàm mặt
Develop a diagram for preventing and treating complications when removing the laryngeal mask for maxillofacial surgery patients

ThS. Huỳnh Thanh Phú CV
Huynh Thanh Phu, MSc

16:50 – 17:10

Sử dụng máng cá nhân trong đặt nội khí quản.
The utilization of customized splint in endotracheal intubation

CN. Vũ Minh Huệ CV
Bach. Vu Minh Hue

BẾ MẠC/ / CONFERENCE CLOSING CEREMONY (17:10 – 17:30)