Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội năm 2024/HAIDEC 2024 do Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội phối hợp với Hội RHM Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 22-25/5/2024 (tiền Hội nghị ngày 22.5.2024) với chủ đề “ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP TRONG NHA KHOA ĐƯƠNG ĐẠI”.

Tại Hội trường 305, sáng ngày 25/5/2024, Phiên báo cáo khoa học chuyên đề DIỄN

ĐÀN PHẪU THUẬT MIỆNG HÀM MẶT. Chủ tọa là:

  1. PGS.TS. LÊ VĂN SƠN

  2. PGS.TS. LÊ NGỌC TUYẾN

Và 06 Bài báo cáo khoa học

  1. Tính khả thi của kỹ thuật mới trong cắt đường giữa hàm dưới chỉnh sửa lệch kích thước chiều ngang hai hàm – GS.TS Takahiro Kanna.

  2. Phẫu thuật chỉnh hàm bệnh nhân khe hở môi vòm miệng – Ths.BSCKII. Đỗ Tiến Hải.

  3. Vi phẫu thuật tại BV RHMTW HN 18 năm nhìn lại – TS.BS. Lại Bình

Nguyên

  1. Điều trị cười hở lợi bằng phẫu thuật chỉnh hàm – TS.BS. Lê Tấn Hùng

  2. Nghiên cứu đa hình gen Methylenetetrahydrofolate reductase ở trẻ em mắc dị tật khe hở môi vòm miệng tại BV RHM TW HN – TS.BS Nguyễn Văn Giáp

  3. Báo cáo ứng dụng laser YAG – Holmium trong phẫu thuật nội soi điều trị sỏi tuyến nước bọt mang tai – Ths.BSCKII.Trần Xuân Phú

Sau phiên báo cáo chủ đề này, Quý hội thảo viên đánh giá rất cao chất lượng báo cáo, tính cập nhật ứng dụng trong thực hành lâm sàng và có thể ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Nắn chỉnh răng thời gian tới.

Một số hình ảnh của phiên khoa học:


GS.TS Takahiro Kanna trình bày báo cáo online


Ths.BSCKII. Đỗ Tiến Hải Trình bày bài báo cáo.

PGS.TS. Lê Văn Sơn trao kỷ niệm chương và giấy chứng nhân cho Ths.BSCKII. Đỗ Tiến Hải Trình


TS.BS Lại Bình Nguyên Trình bày bài báo cáo

TS.BS Lại Bình Nguyên nhận kỷ niệm chương và giấy chứng nhận do PGS.TS Lê Văn Sơn trao tặng


TS.BS Lê Tấn Hùng trình bày bài báo cáo

TS.BS. Lê Tấn Hùng nhận kỷ niệm chương và chứng nhận từ PSG.TS. Lê Văn Sơn


TS.BS. Nguyễn Văn Giáp trìn bày bài báo cáo

PGS.TS Lê Ngọc Tuyến trao kỷ niệm chương và chứng nhận


Ths.BSCKII. Trần Xuân Phú trình Bày bài báo cáo

Ths.BSCKII. Trần Xuân Phú nhận kỷ niệm chương và chứng nhận

Sau đây là một số hình ảnh từ hội trường 305

PGS.TS.Trần Cao Bính phát biểu tại phiên họp