Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội năm 2024/HAIDEC 2024 do Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội phối hợp với Hội RHM Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 22-25/5/2024 (tiền Hội nghị ngày 22.5.2024) với chủ đề “ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP TRONG NHA KHOA ĐƯƠNG ĐẠI”.

Tại Hội trường 313, sáng ngày 25/5/2024, Phiên báo cáo khoa học với Chủ tọa là:

  1. PGS.TS. PHẠM VĂN LIỆU 
  2. TS. BS. LÊ HỒNG VÂN

Và 02 Bài báo cáo khoa học:

  1. Cập nhật và các bí kíp lâm sàng trong nâng xoang hàm trên
  2. Xu hướng mới trong điều trị Nội nha

Sau phiên báo cáo chủ đề này, Quý hội thảo viên đánh giá rất cao chất lượng báo cáo, tính cập nhật ứng dụng trong thực hành lâm sàng và có thể ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực cấy ghép Implant cũng như Điều trị Nội nha trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của phiên khoa học:

ThS.BS. Wilson S.W.Au đang báo cáo

Hình ảnh hội trường

Chủ Toạ PGS.TS. Phạm Văn Liệu và TS.BS Lê Hồng Vân

Báo cáo viên nhận Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương từ Chủ toạ đoàn

Phillippe Guettier đang báo cáo

Hình ảnh Hội thảo viên đang đặt câu hỏi cho Báo cáo viên

 

Báo cáo viên nhận Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương từ Chủ toạ đoàn