Lưu trữ thẻ: Su kien

Hội Nghị Răng Hàm Mặt – HAIDEC 2024: – “Điểm hẹn” của các báo cáo viên nổi tiếng từ 20 quốc gia trên thế giới

Hội nghị Răng Hàm Mặt được mong chờ nhất năm 2024 nơi quy tụ các báo cáo viên nổi tiếng từ 20 quốc gia trên thế giới sẽ được tổ chức từ ngày 22-25/5/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Hội nghị Răng Hàm Mặt HAIDEC 2024 – Nhiều đổi mới hấp…