Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội năm 2024/HAIDEC 2024 do Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội phối hợp với Hội RHM Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 22-25/5/2024 (tiền Hội nghị ngày 22.5.2024) với chủ đề “ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP TRONG NHA KHOA ĐƯƠNG ĐẠI”.

Tại Hội trường 309, chiều ngày 25/5/2024, Phiên báo cáo khoa học với Chủ tọa là:

  1. PGS.TS. Phạm Thị Thu Hiền

  2. PGS.TS. Vũ Mạnh Tuấn

 Và 04 Bài báo cáo khoa học 

  1. Cập nhật kém khoáng hóa răng hàm lớn- răng cửa ( MIH) – PGS.TS. Patrick Rouas

  2. Các ứng dụng tiềm năng của tế bào gốc nha khoa – TS.BS. Trần Vương Thế Vinh

  3. Những điểm cốt yếu trong điều trị nội nha tái sinh  – TS.BS. Magali Hernades

  4. Nghiên cứu mô hình mạng nơ-ron tích chập hỗ trợ chẩn đoán bệnh sâu răng -TS. BS. Nguyễn Mạnh Cường

Sau phiên báo cáo chủ đề này, Quý hội thảo viên đánh giá rất cao chất lượng báo cáo, tính cập nhật ứng dụng trong thực hành lâm sàng và có thể ứng dụng rộng rãi trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của phiên khoa học:

PGS.TS. Patrick Rouas trình bày bài báo cáo

PGS.TS. Patrick Rouas nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

TS.BS. Trần Vương Thế Vinh trình bày bài  báo cáo

TS.BS. Trần Vương Thế Vinh nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

TS.BS. Magali Hernades trình bày bài  báo cáo

TS.BS. Magali Hernades nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

TS. BS. Nguyễn Mạnh Cường trình bày bài báo cáo

TS. BS. Nguyễn Mạnh Cường nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

 

Hình ảnh từ hội trường 309