Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội năm 2024/HAIDEC 2024 do Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội phối hợp với Hội RHM Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 22-25/5/2024 (tiền Hội nghị ngày 22.5.2024) với chủ đề “ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP TRONG NHA KHOA ĐƯƠNG ĐẠI”.

Tại Hội trường 249, ngày 22/5/2024, Phiên báo cáo khoa học chuyên đề Nội nha. Chủ tọa là: PGS.TS. Phạm Văn Khoa

 Và Bài báo cáo khoa học: Viết lại câu chuyện – Điều trị Nội nha lại của 2 Báo cáo viên:

  1. PGS.TS. Jeeraphat Jantarat

  2. TS.BS. Lê Hồng Vân

Sau phiên báo cáo chủ đề này, Quý hội thảo viên đánh giá rất cao chất lượng báo cáo, tính cập nhật ứng dụng trong thực hành lâm sàng và có thể ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Nội nha thời gian tới.

Một số hình ảnh của phiên khoa học:

              

                     Chủ tọa đoàn PGS.TS. Phạm Văn Khoa phát biểu khai mạc tiền hội nghị

 PGS.TS. Jeeraphat Jantarat trình bày bài báo cáo

         

PGS.TS. Jeeraphat Jantarat giới thiệu thực hành kỹ thuật Điều trị nội nha lại                                 

                   PGS.TS. Jeeraphat Jantarat nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

    

TS.BS Lê Hồng Vân trình bày bài báo cáo

                            TS.BS Lê Hồng Vân nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

  

Hội thảo viên đặt câu hỏi

   

 Một số ảnh ở hội trường