Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội năm 2024/HAIDEC 2024 do Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội phối hợp với Hội RHM Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 22-25/5/2024 (tiền Hội nghị ngày 22.5.2024) với chủ đề “ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP TRONG NHA KHOA ĐƯƠNG ĐẠI”.

Tại Hội trường 313, chiều ngày 25/5/2024, Phiên báo cáo khoa học với Chủ tọa là:

  1. PGS.TS. Tống Minh Sơn

  2. TS. Phạm Thanh Hà

 Và 04 Bài báo cáo khoa học

  1. Mặt dán sứ: Nụ cười thẩm mỹ và phục hồi lâu bên – BS Võ Phi Hiếu

  2. Tính chính xác của máy quét trong miệng: Các yếu tố ảnh hưởng và các vật liệu hỗ trợ- ThS. BS Võ Mạnh Hùng

  3. Phân loại và chiến lược xử lý biến chứng implant vùng thẩm mỹ trên thực tế lâm sàng  – ThS.BS. Trần Châu Bảo Phúc

  4. Nghiên cứu chế tạo vật liệu ghép xương dạng hạt từ xương bò bằng phương pháp khử tế bào -ThS. BS. Bùi Cúc

Sau phiên báo cáo chủ đề này, Quý hội thảo viên đánh giá rất cao chất lượng báo cáo, tính cập nhật ứng dụng trong thực hành lâm sàng và có thể ứng dụng rộng rãi trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của phiên khoa học:

BS Võ Phi Hiếu trình bày bài báo cáo

 BS Võ Phi Hiếu nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

ThS.BS Võ Mạnh Hùng trình bày bài  báo cáo

ThS.BS Võ Mạnh Hùng nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

ThS.BS Trần Châu Bảo Phúc trình bày bài  báo cáo

ThS.BS Trần Châu Bảo Phúc nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

ThS.BS Bùi Cúc trình bày bài báo cáo

ThS.BS Bùi Cúc nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

Hình ảnh từ hội trường 313