Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội năm 2024/HAIDEC 2024 do Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội phối hợp với Hội RHM Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 22-25/5/2024 (tiền Hội nghị ngày 22.5.2024) với chủ đề “ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP TRONG NHA KHOA ĐƯƠNG ĐẠI”.

Tại Hội trường 313, chiều ngày 23/5/2024, Phiên báo cáo khoa học với Chủ tọa là:

  1. PGS.TS. Phạm Dương Châu 

  2. TS.BS Lê Trung Chánh

 Và 04 Bài báo cáo khoa học

  1. Can thiệp tối thiểu trong tái sinh xương có hướng dẫn – GS.TS Lim Sang Chul

  2. Implant toàn hàm đã thay đổi thế nào trong kỷ nguyên số – TS.BS Nguyễn Ngọc Phúc

  3. Thành công trong điều trị cấy ghép toàn diện dựa trên tỷ lệ sinh học và quản lý mô bằng khung tái tạo hỗn hợp (CRM) – BS. Ming-Ko Li

  4. Sử dụng vật liệu ghép xương tự thân trong thủ thuật tăng thể tích sống hàm – Ths. Đoàn Lâm Tú

Sau phiên báo cáo chủ đề này, Quý hội thảo viên đánh giá rất cao chất lượng báo cáo, tính cập nhật ứng dụng trong thực hành lâm sàng và có thể ứng dụng rộng rãi trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của phiên khoa học:

GS.TS Lim Sang Chul trình bày bài báo cáo

GS.TS Lim Sang Chul nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

TS.BS. Nguyễn Ngọc Phúc trình bày bài báo cáo

TS.BS. Nguyễn Ngọc Phúc nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

BS. Ming-Ko Li trình bày bài báo cáo

BS. Ming-Ko Li nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

ThS.BS Đoàn Lâm Tú trình bày bài báo cáo

Two men standing on a stage Description automatically generated

ThS.BS Đoàn Lâm Tú nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

A group of men in suits talking Description automatically generated

A person in a suit sitting at a table with other people in the background Description automatically generated

A group of people sitting in chairs Description automatically generated

A group of people sitting at tables in a room Description automatically generated

Hình ảnh từ hội trường 313