Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt (RHM) Quốc Tế Hà Nội năm 2024/HAIDEC 2024 do Bệnh viện RHM Trung ương Hà Nội phối hợp với Hội RHM Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong các ngày từ 22-25/5/2024 (tiền Hội nghị ngày 22.5.2024) với chủ đề “ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP TRONG NHA KHOA ĐƯƠNG ĐẠI”.

Tại Hội trường 309, chiều ngày 23/5/2024, Phiên báo cáo khoa học chuyên đề Nắn chỉnh răng. Chủ tọa là:

  1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương

  2. TS.BS. Võ Thị Thúy Hồng

 Và 04 Bài báo cáo khoa học

  1. Kiểm soát cơ sinh học với khay chỉnh nha trong suốt – TS.BS. Phạm Thu Trang

  2. Chỉnh nha không nhổ răng: Chúng ta có thể đi xa tới đâu? – TS.BS. Nguyễn Thị Thúy Nga

  3. Thay đổi tăng trưởng bằng khí cụ chỉnh nha chức năng – Assoc. Prof. Mang Chek, Wey

  4. Vai trò của hệ thống cơ chức năng trong điều trị nắn chỉnh răng – PGS.TS. Phạm Như Hải

Sau phiên báo cáo chủ đề này, Quý hội thảo viên đánh giá rất cao chất lượng báo cáo, tính cập nhật ứng dụng trong thực hành lâm sàng và có thể ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực Nắn chỉnh răng thời gian tới.

Một số hình ảnh của phiên khoa học:

TS.BS. Phạm Thu Trang trình bày bài báo cáo

TS.BS. Phạm Thu Trang nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận 

TS.BS. Nguyễn Thị Thúy Nga báo cáo

TS.BS. Nguyễn Thị Thúy Nga nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận 

 

Bài báo cáo của Assoc. Prof. Mang Chek, Wey

PGS.TS. Phạm Như Hải trình bày bài báo cáo

 PGS.TS. Phạm Như Hải nhận Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận

Hình ảnh từ hội trường 309